ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าประกวดระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายชัยมงคล โทวิชา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,21:45  อ่าน 440 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายภูวดล ภูสิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,21:40  อ่าน 744 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางบุญมี ทองภูธรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,15:34  อ่าน 716 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางอินทิรา ชิตบัณฑิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,15:30  อ่าน 686 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางอินทิรา ชิตบัณฑิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,15:30  อ่าน 697 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายใจ ปินะกาพัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,15:28  อ่าน 671 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินรางวัลทรงคุณ สพฐ. (OBEC AWORD) ระดับภาคตะวันออดเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายใจ ปินะกาพัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,15:28  อ่าน 714 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWORD) ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายใจ ปินะกาพัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,15:28  อ่าน 727 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสถิตย์ มูลหนองแวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,15:26  อ่าน 655 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสถิตย์ มูลหนองแวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,15:26  อ่าน 680 ครั้ง
รายละเอียด..