ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอคนรุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญา บริษัทสร้างการดี ๔.๐ สู่วิถีพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ปุ๋ยหมักห่มดิน ถิ่นดงใหญ่
ชื่อนักเรียน : ๑. ด.ช.ปุญญพัฒน์ ชิณศรี ๒.ด.ญ.นริศรา สารนอก ๓.ด.ญ.ณัฐตินี แคนหนอง ๔.ด.ญ.ธันยธรณ์ คำพาพันธ์
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,21:27   อ่าน 314 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอคนรุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญา บริษัทสร้างการดี ๔.๐ สู่วิถีพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ข้าวเกรียบเห็ดป่า
ชื่อนักเรียน : ๑. น.ส.ภัชราภา สุเพ็งคำ ๒.นายพิทักษ์ ราชรินทร์ ๓.น.ส.กุลปรียา สุจชารี ๔.น.ส.สุนิศา ชาวพงษ์
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,21:15   อ่าน 275 ครั้ง