ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
(อ่าน 6) 06 พ.ค. 64
ช่องทางการสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 63) 20 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียน (อ่าน 267) 08 ม.ค. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3312) 03 ม.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3637) 27 พ.ย. 63
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (อ่าน 2998) 28 ก.ย. 63
ประกาศผลสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 (อ่าน 3606) 07 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 3503) 06 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 4112) 13 พ.ค. 63
เลขประจำตัวนักเรียน (อ่าน 4990) 26 มี.ค. 63
ประกาศปิดโรงเรียน (อ่าน 3824) 18 มี.ค. 63
กำหนดการงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3856) 27 ก.พ. 63
กำหนดการกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3928) 04 ก.พ. 63
การเตรียมตัวสำหรับการสอบโอเน็ต ม.3 (อ่าน 3450) 30 ม.ค. 63
ตารางติวโอเน็ต (อ่าน 3603) 10 ม.ค. 63
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 3618) 06 ม.ค. 63
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 3621) 17 ส.ค. 62
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา "30 ปี ริมดงคืนถิ่น" (อ่าน 4197) 25 พ.ย. 60
บัญชีรับโอนเงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา "30 ปี ริมดงคืนถิ่น" (อ่าน 4284) 25 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชินี ครั้งที่ ๑๔ ณ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯ (อ่าน 4159) 11 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาและบวชศีลจาริณี ระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2560 (อ่าน 4251) 16 มิ.ย. 60
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 (อ่าน 4925) 21 พ.ย. 58
ผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมในงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 12 (อ่าน 3994) 17 ก.ย. 58
หนังสือเชิญส่งนักเรียนประกวดแข่งขันงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 2558 (อ่าน 3785) 17 ส.ค. 58
เกณฑ์การประกวดแข่งขันงานมหกรรมเห็ด 2558 (อ่าน 3892) 17 ส.ค. 58
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา (อ่าน 3946) 17 ก.ค. 58
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 3944) 11 มี.ค. 58
ผลการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมงานมหกรรมเห็ดเฉลีมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี (อ่าน 4166) 15 ส.ค. 57
กิจกรรมค่ายคนดีศรีรัชมังคลาภิเษก (อ่าน 4067) 17 ก.ค. 57
สรุปยอดเงินผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา (อ่าน 4090) 26 ก.พ. 57
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 22 (จบ ม.3 ปีการศึกษา 2552 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2555) (อ่าน 4203) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 21 (จบ ม.3 ปีการศึกษา 2551 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2554) (อ่าน 4355) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 20 (จบม.3 ปีการศึกษา 2550 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2553) (อ่าน 4182) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 19 (จบม.3 ปีการศึกษา 2549 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2552) (อ่าน 4051) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 18 (จบม.3 ปีการศึกษา 2548 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2551) (อ่าน 4056) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 17 (จบม.3 ปีการศึกษา 2547 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2550) (อ่าน 4038) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 16 (จบม.3 ปีการศึกษา 2546 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2549) (อ่าน 4101) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 15 (จบม.3 ปีการศึกษา 2545 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2548) (อ่าน 4054) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 14 (จบม.3 ปีการศึกษา 2544 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2547) (อ่าน 4110) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 13 (จบม.3 ปีการศึกษา 2543 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2546) (อ่าน 4016) 13 พ.ย. 56