ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 65
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก #ประกาศรับสมัครนักเรียนเพิ่ม - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับเพิ่ม ๗๑ คน - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับเพิ่ม ๒๓ คน ตั้งแต่วันนี้ - ๓o เมษายน ๒๕๖๕ สามารถสมัครได้ ๒ ช่องทางดังนี้ 1.สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนดงใหญ่
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 65
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 65
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก #เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 โดย ม.1 รับจำนวน 3 ห้องเรียน และ ม. 4 รับจำนวน 2 ห้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.-16.30 น. สามารถเล
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การจัดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้มีการจัดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยการสอบแบบทางไกล อาทิเช่น ข้อสอบ Online, สัมภาษณ์/ประเมินผ่านระบบออนไลน์ หรือมอบหมายภาระงานให้ทำ หรือแบบผ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 65
#ประกาศให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก​ ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (Onsite) ที่โรงเรียน​ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป​ จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 65
ประกาศให้จัดการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบ Online, On-Demand, On-Air, On-Hand หรือจัด แบบผสมผสาน โดยที่นักเรียนไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕​ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 65
ด่วน.. จังหวัดมหาสารคาม มีคำสั่ง งดรับประทานอาหารร่วมกันในกิจกรรมทางสังคม การประชุม การสัมมนา กิจกรรมทางศาสนา งานศพ งานแต่ง งานบุญ งานประเพณี รวมถึงการรับประทานอาหารร่วมกันในสถานที่ราชการ สถานที่ทำงาน และสถานประกอบการทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
#ประกาศให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก​ ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (Onsite) ที่โรงเรียน ตามตารางเรียนที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
#ประกาศให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกล โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กำหนดจัดการสอนทางไกล รูปแบบ Online, On-demand, On-hand ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนดำเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ทั้งทางด้านการศึกษา สา
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 65
#ประกาศให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกล โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กำหนดจัดการสอนทางไกล รูปแบบ Online, On-demand, On-hand ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลหยุดปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กดีศรีดงใหญ่เพื่อรับรางวัลเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลตามโครงการ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 65
#ประกาศให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกล โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กำหนดจัดการสอนทางไกล รูปแบบ Online, On-demand, On-hand ตั้งแต่วันที่ 4-7 มกราคม 2565 ทั้งนี้เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลหยุดปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม "โครงการเด็กดีมีที่เรียน" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ TCAS รอบที่ ๑/๒ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โควต้าสมัครเข้าเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและสทเวชศาสตร์ รอบที่ ๑ Porfoio โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษา กับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รางวัล "เพชรแห่งแผ่นดิน" ครั้งที่ ๑
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม "โครงการเด็กดีมีที่เรียน" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 64