ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงฤดูหนาว
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่อง ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ด้วยโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จะได้นำนักเรียน จำนวน ๓๐๒ คน เข้ารับวัคซีนเข็มที่ ๒ ในพุธ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ อาคารโดมโรงพยาบาลวาปีปทุม ตั้งแต่เวล
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เนื่องด้วยครูบุคลากรและนักเรียนได้ฉีดวัคซีนและได้รับการตรวจคัดกรองATKครบ100% เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้จึงให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ (ONSITE) เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไ
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กำหนดจัดการสอนทางไกล รูปแบบ Online ,On-Air, On-Demand , On-Hand หรือแบบผสมผสานโดยที่นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน โดยให้ทำงานตามที่ครูมอบหมาย ตามตารางเรียนตารางสอนปกติที่บ้าน พร้อมลงเวลาออนไลน์ หรือบันทึ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ปรับแก้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
ช่องทางการสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียน
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 63
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 63
ประกาศผลสอบเข้าเรียนชั้น ม.4
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบเข้าเรียนชั้น ม.1
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 63
เลขประจำตัวนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศปิดโรงเรียน
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
กำหนดการงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 63