รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เลขที่ 41 หมู่ 1 ถนนนิวซีแลน์ (วาปีปทุม-บรบือ)   ตำบลดงใหญ่  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
เบอร์โทรศัพท์ 043-750368-9 เบอร์แฟกส์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :