ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : น.ส.พัชรี วงษ์แสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0897679901
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,14:04  อ่าน 73 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ปี2559 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,14:04   อ่าน 73 ครั้ง