ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมอบหมายงานคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๐ (อ่าน 637) 09 ส.ค. 56
ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันกิจกรรมในงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งท (อ่าน 667) 09 ส.ค. 56
เกณฑ์การประกวด/แข่งขันกิจกรรมในงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๐ (อ่าน 663) 09 ส.ค. 56
การจัดงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๐ (อ่าน 626) 09 ส.ค. 56
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 837) 15 ม.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 786) 10 ม.ค. 56
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 895) 03 ม.ค. 56
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งทีุ่62 ที่จังหวัดชัยภูมิ (อ่าน 794) 21 ธ.ค. 55
ประกาศ สพฐ.โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ปี 2555 (อ่าน 787) 21 ธ.ค. 55
ผลการแข่งขันทักษะทางวิขาการของนักเรียน งานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ "80 พรรษามหาราชินี" วันที่ 27 (อ่าน 896) 27 ส.ค. 55
ผลการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ ที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี (อ่าน 1281) 01 ก.พ. 55
ประกาศผลสอบ MSU test ครั้งที่ 3 (อ่าน 3388) 11 ต.ค. 54
บุคลากรเสียชีวิต (อ่าน 1179) 16 ก.ย. 54
ผลการแข่งขันกิจกรรมงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 79 พรรษามหาราชินี (อ่าน 860) 16 ส.ค. 54
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.คัดตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม (อ่าน 1270) 12 ส.ค. 54
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร (อ่าน 835) 28 ก.ค. 54
ผลการแข่งขันกีฬามหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2554 (อ่าน 832) 25 ก.ค. 54
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 882) 25 ก.ค. 54
การประกวดระบียบแถว (อ่าน 901) 02 มิ.ย. 54