ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวสารถึงศิษย์เก่าดงใหญ่วิทยาคมฯทุกรุ่น เรืองการจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา"ริมดงคืนถิ่น"

จากการประชุมตัวแทนศิษย์เก่าและคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556  ได้ข้อสรุปดังนี้

1.กำหนดการจัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา"ริมดงคืนถิ่น" ในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556

2. ให้ตัวแทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่นประสานกันและแจ้งโรงเรียนเพื่อจะได้ดำเนินการ....

    2.1 จัดพิมพ์ใบฎีกา และซองผ้าป่า

    2.2 จัดทำเสื้ออนุสรณ์งาน"ริมดงคืนถิ่น"

    2.3 วางแผนเตรียมงานภาคกลางคืน

สามารถติดต่อกับโรงเรียนได้โดยวิธีต่างๆ ดังนี้

   1) เว็บไซต์ www.dongyaiwit.ac.th

   2) e-mail : dongyaiwit@hotmail.com

   3) facebook : ริมดงคืนถิ่น

   4) Tel : 043-731147  หรือ มือถือ 081-9659715 หรือมือถือของคุณครูทุกท่าน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2556,21:43   อ่าน 847 ครั้ง