ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนดำเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ทั้งทางด้านการศึกษา สา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,20:10   อ่าน 26 ครั้ง