ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่อง ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ด้วยโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จะได้นำนักเรียน จำนวน ๓๐๒ คน เข้ารับวัคซีนเข็มที่ ๒ ในพุธ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ อาคารโดมโรงพยาบาลวาปีปทุม ตั้งแต่เวล
ประกาศโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล
ด้วยโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จะได้นำนักเรียน จำนวน ๓๐๒ คน เข้ารับวัคซีนเข็มที่ ๒ ในพุธ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ อาคารโดมโรงพยาบาลวาปีปทุม ตั้งแต่เวลา o๘.๐๐ น. เป็นต้นไปนั้น
ในการนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักเรียนมีเวลาเรียนครบตามหลักสูตรที่กำหนด นักเรียนได้เฝ้าระวังสังเกตอาการหลังฉีดวัคชีนร่วมกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดที่บ้านพัก โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จึง ประกาศให้มีจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล รูปแบบ Online , On-Air, On-Demand , On-Hand หรือแบบผสมผสานโดยที่นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน โดยนักเรียนเข้าเรียนตามตารางเรียนปกติที่บ้านพัก พร้อมลงเวลา
ออนไลน์ หรือบันทึกให้ผู้ปกครองรับรองไว้เป็นหลักฐาน เป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ (ONSITE) อีกครั้ง ตั้งแต่
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
รายละเอียดตามประกาศ ที่แนบมาด้วยแล้ว
จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,19:48   อ่าน 28 ครั้ง