ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 34) 17 ส.ค. 62
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา "30 ปี ริมดงคืนถิ่น" (อ่าน 569) 25 พ.ย. 60
บัญชีรับโอนเงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา "30 ปี ริมดงคืนถิ่น" (อ่าน 585) 25 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชินี ครั้งที่ ๑๔ ณ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯ (อ่าน 599) 11 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาและบวชศีลจาริณี ระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2560 (อ่าน 662) 16 มิ.ย. 60
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 (อ่าน 1287) 21 พ.ย. 58
ผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมในงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 12 (อ่าน 643) 17 ก.ย. 58
หนังสือเชิญส่งนักเรียนประกวดแข่งขันงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 2558 (อ่าน 496) 17 ส.ค. 58
เกณฑ์การประกวดแข่งขันงานมหกรรมเห็ด 2558 (อ่าน 572) 17 ส.ค. 58
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา (อ่าน 610) 17 ก.ค. 58
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 659) 11 มี.ค. 58
ผลการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมงานมหกรรมเห็ดเฉลีมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี (อ่าน 802) 15 ส.ค. 57
กิจกรรมค่ายคนดีศรีรัชมังคลาภิเษก (อ่าน 768) 17 ก.ค. 57
สรุปยอดเงินผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา (อ่าน 795) 26 ก.พ. 57
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 22 (จบ ม.3 ปีการศึกษา 2552 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2555) (อ่าน 890) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 21 (จบ ม.3 ปีการศึกษา 2551 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2554) (อ่าน 949) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 20 (จบม.3 ปีการศึกษา 2550 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2553) (อ่าน 766) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 19 (จบม.3 ปีการศึกษา 2549 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2552) (อ่าน 733) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 18 (จบม.3 ปีการศึกษา 2548 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2551) (อ่าน 732) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 17 (จบม.3 ปีการศึกษา 2547 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2550) (อ่าน 727) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 16 (จบม.3 ปีการศึกษา 2546 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2549) (อ่าน 766) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 15 (จบม.3 ปีการศึกษา 2545 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2548) (อ่าน 734) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 14 (จบม.3 ปีการศึกษา 2544 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2547) (อ่าน 795) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 13 (จบม.3 ปีการศึกษา 2543 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2546) (อ่าน 706) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 12 (จบม.3 ปีการศึกษา 2542 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2545) (อ่าน 673) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 11 (จบม.3 ปีการศึกษา 2541 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2544) (อ่าน 717) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 10 (จบม.3 ปีการศึกษา 2540 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2543) (อ่าน 726) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 9 (จบม.3 ปีการศึกษา 2539 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2542) (อ่าน 725) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 8 (จบม.3 ปีการศึกษา 2538 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2541) (อ่าน 727) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 7 (จบม.3 ปีการศึกษา 2537 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2540) (อ่าน 667) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 6 (จบม.3 ปีการศึกษา 2536 และจบ ม.6 ปีการศึกษา 2539) (อ่าน 999) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 5 (จบม.3 ปีการศึกษา 2535) (อ่าน 668) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่ 4 (จบม.3 ปีการศึกษา 2534) (อ่าน 668) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่3 (จบม.3 ปีการศึกษา 2533) (อ่าน 690) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่2 (จบม.3 ปีการศึกษา 2532) (อ่าน 658) 13 พ.ย. 56
รายชื่อรุ่นศิษย์เก่า ดว.ร. รุ่นที่1 (จบม.3 ปีการศึกษา 2531) (อ่าน 672) 13 พ.ย. 56
นักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที่เป็นตัวแทนระดับภาค (อ่าน 757) 21 ต.ค. 56
แจ้งข่าวสารถึงศิษย์เก่าดงใหญ่วิทยาคมฯทุกรุ่น เรืองการจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา"ริมดงคืนถิ่น" (อ่าน 901) 06 ต.ค. 56
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนศิษย์เก่า ศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ (อ่าน 746) 02 ต.ค. 56
ผลการประกวดและแข่งขัน งานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๐ "๘๑ พรรษามหาราชินี" วันที่ ๑๖ สิงห (อ่าน 735) 06 ก.ย. 56