ภาพกิจกรรม
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

  วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ นายภูวดล  ภูสิม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ การดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน ป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยมีตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ผู้นำชุมชนในเขตตำบลดงใหญ่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ตำบลดงใหญ่ เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ
  ในการนี้ ได้ดำเนินการลงนามให้ความร่วมมือ (MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ มีผู้ร่วมลงนามในข้อตกลง ดังนี้ นายปรีชาพงศ์  ทองมี นายอำเภอวาปีปทุม พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.วาปีปทุม นายนุกุล สิงห์สีโว นายก อบต.ดงใหญ่ นายภูวดล ภูสิม ผอ.โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสุจินดา จันทะกระยอม ผอ.โรงเรียนบ้านดงใหญ่ นายฐานวัฒน์ จูมแพงจารุพงศ์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงใหญ่ และนายคงศักดิ์ ปัญญาละ กำนันตำบลดงใหญ่ ณ วัดบ้านกุดแคน ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม


โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2566,10:20   อ่าน 170 ครั้ง