ภาพกิจกรรม
การขับเคลื่อนระบบนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่หนุนเสริมด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ (Professional Learning Community)
การขับเคลื่อนระบบนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่หนุนเสริมด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ (Professional Learning Community)

  ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม–๑ เมษายน ๒๕๖๖ นายภูวดล  ภูสิม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มอบหมายให้ นางสาวสายใจ  ปินะกาพัง ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวจุลมณี  พาโคกทม ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนระบบนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่หนุนเสริมด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC) ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม


โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2566,10:17   อ่าน 48 ครั้ง