ภาพกิจกรรม
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒


  วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายภูวดล  ภูสิม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยนายดอน ปะมะเข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย ดร.วสิษฐ์  สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นายจีระศักดิ์  ปราณีนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ นายไพโรจน์  ดงเรืองศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางกุสุมา  โอษะคลัง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
  ในครั้งนี้ นายกุลเชษฐ แพงสาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ ในครั้งนี้ ณ ห้องฐานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2566,22:08   อ่าน 50 ครั้ง