ภาพกิจกรรม
พิธีถวายสังฆทานและไทยธรรมพระราชทานถวายแด่เจ้าคณะตำบลดงใหญ่ และโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชทานในเขตพื้นที่ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
พิธีถวายสังฆทานและไทยธรรมพระราชทานถวายแด่เจ้าคณะตำบลดงใหญ่ และโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชทานในเขตพื้นที่ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

  วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำโดย นายภูวดล ภูสิม ผู้อำนวยการ นายกุลเชษฐ แพงสาย รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมต้อนรับ พลตรี กัลย์สรรค์  จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวัง รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เดินทางจัดกิจกรรมพระราชทานแก่ประชาชนและนักเรียน พิธีถวายสังฆทานและไทยธรรมพระราชทานถวายแด่เจ้าคณะตำบลดงใหญ่ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชทานในเขตพื้นที่ตำบลดงใหญ่ กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล กิจกรรมอารยะเกษตรของหน่วยกสิกรรมธรรมชาติ กิจกรรมโรงครัวพระราชทานและออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ วัดใต้ดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
  โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒ ฐาน ได้แก่ ๑. ฐานกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๒.ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพด้วยใบไม้ ตลอดจนการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ  อีกทั้งโรงเรียนได้ทำการแสดงการละเล่นกลองยาวพร้อมขบวนนางรำภายในงาน
  โอกาสนี้ นายนพพร  แสงอาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมพิธีพร้อมทั้งให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกในการนำเสนอผลงานและการจัดการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา


โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2566,22:04   อ่าน 56 ครั้ง