ภาพกิจกรรม
“พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕”
“พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.) กลุ่มต่อเนื่อง
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕”


  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายภูวดล  ภูสิม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.) กลุ่มต่อเนื่องภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๖๐ ทุน ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุน และมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ


โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,14:51   อ่าน 37 ครั้ง