ภาพกิจกรรม
“ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก”
“ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก”

  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายภูวดล  ภูสิม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เล็งเห็นความสําคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเต็มความสามารถ  ให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ โรงเรียนจึงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้าน ชุมชนกับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ มีการประสานงานติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งเป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาสเพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป


โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,14:49   อ่าน 33 ครั้ง