ภาพกิจกรรม
“ผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕”
  ตามที่กองลูกเสือโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้นำลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี”และเป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม เข้าแข่งขันระดับประเทศนั้น
  บัดนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑) ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๒) ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และ ๓) ประเภทเนตรนารีวิสามัญ  จึงขอแสดงความยินดีกับผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีทุกกองด้วย


โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,12:07   อ่าน 178 ครั้ง