ภาพกิจกรรม
“การจัดทำแปลงธุรกิจเกษตรตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง”
  วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ดำเนินการจัดทำแปลงธุรกิจเกษตรของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ  จังหวัดมหาสารคาม  โรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ทั้งนี้แปลงเกษตรที่ดำเนินการ อาทิเช่น  การปลูกผักในตะกร้า การปลูกมะนาวเข่ง  มะนาววงบ่อซีเมนต์ (มะนาวนอกฤดู)  การปลูกเห็ด ATM  และการปลูกผักลอยน้ำ เป็นต้น
  ในภาคเช้าได้รับเกียรติจากนายคงศักดิ์ ปัญญาละ กำนันตำบลดงใหญ่ เป็นประธานในพิธี  โดยมี ดร.ปรีชา การสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน  และได้รับเกียรติจากนายนุกุล สิงห์สีโว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ พระครูโพธิฐานะธรรม เจ้าคณะตำบลดงใหญ่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะที่ปรึกษาโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม  นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนและชุมชน พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมรายได้ให้กับโรงเรียนและชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป


โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,13:10   อ่าน 165 ครั้ง