ภาพกิจกรรม
“กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำโดย ดร.ปรีชา การสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,13:06   อ่าน 141 ครั้ง