ภาพกิจกรรม
ตรวจรับครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (ICT) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม (สพม.มค) ที่ ๑๘๙/๒๕๖
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2564,08:53   อ่าน 47 ครั้ง