ภาพกิจกรรม
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมทักษะอาชีพ
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2564,08:38   อ่าน 17 ครั้ง