ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ ว21/2560
วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 กลุ่มบรหารงานบุคคล โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ให้แก่คุณครูชัยมงคล โทวิชา คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และคุณครูมยุรี เทพถิล คุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในการนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ดร.ปรีชา การสอาด และคณะกรรมการในการประเมิน ได้แก่ คุณครูชาญชัย ชาวพงษ์ ประธานกรรมการการกลั่นกรอง คุณครูไกรวุฒิ คำเพราะคุณครูวุฒิชัย แสนบุตรดา คุณครูรัตนา สุขกำเนิด และคุณครูรัตน์ดาวัลย์ วรรณปะเถาว์ โดยการดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย
ภาพเพิ่มเติม https://bit.ly/3nbcIwc
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2564,20:54   อ่าน 24 ครั้ง