ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุ์พืชและบำรุงดิน
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ดร.ปรีชา การสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์พรรณพืชและบำรุงดิน โดยการปลูกปอเทืองบำรุงดิน และต้นกระเจี๊ยบ บริเวณหน้าประตูโรงเรียน เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ และนำไปใช้ในการจดการเรียนการสอนต่อไป
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2564,20:51   อ่าน 23 ครั้ง