ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 4 เดือนเมษายน 2564 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือวัดเรืองแสง เขื่อนสิรินธร และตลาดช่องแม็ก โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 46 คน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนในห้องเรียน และครูที่ปรึกษา
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2564,13:53   อ่าน 19 ครั้ง