ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นและเข็มรางวัลลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ท่านสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้ให้เกียรติมามอบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน ให้แก่ ดร.ปรีชา การสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนดง-ใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคุณครูชัยมงคล โทวิชา ซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน และลูกเสืออีกจำนวน 8 นาย ที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ลูกเสือจักรพรรณ สีลาเลิศ ลูกเสือชัยชนะ วาลมูลตรี ลูกเสือรัฐภูมิ นาคทั่ง ลูกเสือธีรภัทร หลักคำพันธ์ ลูกเสืออภิรักษ์ อ่อนภูธร ลูกเสือธนภัทร คำน้อย ลูกเสือวัฒนากร เรืองบุญ และลูกเสือจักรภัทร บุญเลิศ ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานลุกเสือแห่งชาติ ณ ห้องประชุมประสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
 

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2564,14:45   อ่าน 27 ครั้ง