ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้ดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยดำเนินการสอนโดยพระวิทยากรจากอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมโรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,15:07   อ่าน 14 ครั้ง