ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
Big Cleaning Day
เนื่องด้วยสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการต่าง ๆ ด้วยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค และกวาดทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียนพร้อมทั้งเก็บใบไม้แห้งเพื่อนำไปทำ “ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตร #ปุ๋ยห่มดินถิ่นดงใหญ่” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งของโรงเรียนอีกด้วย
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2564,13:00   อ่าน 58 ครั้ง