ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมเพื่อคัดเลือกกเรียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบื้องต้น
คณะกรรมคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบื้องต้น นำโดยคุณครูชาญชัย ชาวพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการพิจารณษ ได้ประชุมคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน จำนวน 10 ราย เพื่อส่งให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดำเนินการจัดสรรในลำดับต่อไป
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,20:18   อ่าน 78 ครั้ง