ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สพม.26 ออกมานิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลหรืออนไลน์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นายพงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พร้อมด้วยนางอรอรุมา ด้วงช้าง และนายนิมิตร การะดี ศึกษานิเทศน์ สพม.26 ได้ออกานิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลหรืออนไลน์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยร่วมให้เกียรติร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อร่วมเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ซักถามถึงสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาในการเรียนทางไกลหรือออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,17:19   อ่าน 10 ครั้ง