ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมผ่านVDO Conference
วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ดร.ปรีชา การสอาด ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ VIDEO Conference เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ เพื่อรับปรึกษาหารือในข้อราชการและเตรียมพร้อมรับมือในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ห้องนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,16:53   อ่าน 14 ครั้ง