ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้มีจิตศรัทธาและศิษย์เก่ามอบอุปรณ์กีฬา
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2563 ดร.ปรีชา การสอาดและตัวแทนนักเรียนได้รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากนายทนงศักดิ์ ศิริวงศ์ นักเรียนชั้น ม.6/2 ในนามตัวแทนบริษัทไอคอน กรพล มูลค่า 5,000 บาท และนางสาวอรกานต์ พนมใส ในนามตัวแทนนางสาวอภิญญา พนมใส ศิษย์เก่า มูลค่า 1,000 บาท
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2563,20:00   อ่าน 32 ครั้ง