ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2563
วันที่ 13 - 18 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการแข่งขันตอบปัญหาระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาตร์ประดับ ม.ต้น - ม.ปลาย กิจกรรมScience Show กิจกรรมชุดแฟนซีรีไซเคิล ฯลฯ
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,15:49   อ่าน 37 ครั้ง