ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการการขับเคลื่อนการป้องกัน ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนใน ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)"

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 15.30 น. โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้จัดกิจกรรม "โครงการการขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์แพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)" โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธร อำเภอวาปีปทุจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้ถ่ายความรู้ให้กับนักเรียนชั้น ม.4- ม.6

โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563,14:49   อ่าน 130 ครั้ง