ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จิตอาสาร่วมกันพัฒนาชุมชน
วันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น - 12.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมัง-คลาภิเษก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการถนนเฉลิมพระเกียรติประจำตำบล
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2563,16:59   อ่าน 188 ครั้ง