ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่
วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.สำนักงานกิจการยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการ "ยุติธรรมเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย บทบาท ภารกิจ และการให้บริการของกระทรวงยุติธรรมสู่โรงเรียน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 325 คนเข้ารับความรู้ ในการนี้มี ดร.สำอางค์ จันทนนตรี และคณะครูโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกให้การตอนรับ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2563,11:10   อ่าน 66 ครั้ง