ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น.ดร.สำอางค์ จันทนนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าของโรงเรียนและตัวผู้เรียน พบปะหารือและช่วยกันหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2563,11:02   อ่าน 329 ครั้ง