ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมแกนนำเตรียมความพร้อมศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดงใหญ่วิทยาคม จัดประชุมคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา แกนนำเตรียมความพร้อมศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากร ดร.ฉลาด. ปาโส และท่าน ผอ.สุนิษา บัวดง นำคณะครูโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย ประสบผลสำเร็จด้วยดี
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2562,11:28   อ่าน 307 ครั้ง