ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการหัวใจคุณธรรม ผู้นำจิตอาสา
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนชั้น ม.4-5 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เข้าร่วมอบรมโครงการหัวใจคุณธรรม ผู้นำจิตอาสา เพื่อการพัฒนาเยาวชนให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ ความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2562,11:20   อ่าน 425 ครั้ง