ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เปิดตลาดนัดวิชาการ สพม เขต 26
วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมวสุ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิด “ตลาดนัดวิชาการ” และนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ “สืบสานวัฒนธรรมนำความรู้สู่สากล” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม) กล่าวรายงานว่าที่ได้รับการประเมินคัดเลือกได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ จำนวน 125 รางวัล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ต่อไป โดยในงานนี้ คุณครูโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ท่าน ได้ แก่ คุณครูทองใบ ปะวะเส ชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านกิจการนักเรียน (กิจกรรมลูกเสือ) และคุณครูสายใจ ปินะกาพัง ชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ

โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2562,20:57   อ่าน 60 ครั้ง