ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการด้วยรักและห่วงใยดวงใจของชาติของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม จัดการอบรมภายใต้ “โครงการด้วยรักและห่วงใยดวงใจของชาติ” โดยมีท่านผู้พิพากษาสมทบจำนวน 10 ท่านเป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายในการอบรมคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จำนวน 115 คน จุดประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง

โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2562,14:45   อ่าน 421 ครั้ง