ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายส่งเสริมเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร่วมกับ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม จัดค่ายส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน มีการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เดินป่า เรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ และจัดการขยะ ในพื้นที่ป่าชุมชนดงใหญ่ คณาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัย 60 คน คณะครูนักเรียนดงใหญ่วิทย์ 83 คน ท่านผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 8 คน นำโดยท่านกำนันคงศักดิ์ ปัญญาละ ขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญของป่าชุมชน ที่เป็นเหมือนกับซุปเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านรอบ ๆ ป่า ช่วยกันดูแลรักษา และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2562,12:59   อ่าน 614 ครั้ง