ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
วันที่ 12-13 กันยายน 2562 นักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกพร้อมด้วยคณะครูผู้ฝึกสอนได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรนักเรียนครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม, โรงเรียนผดุงนารี และโรงเรียนมหาวิชานุกูล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ  วิชาชีพ  สุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์  ศิลปะ  และสิ่งประดิษฐ์  เปิดโอกาสในการนำเสนอผลงานสู่สาธารณชน  และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป 


โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2562,12:45   อ่าน 756 ครั้ง