ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิทรรศการและถอดบทเรียน “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทย และการยกระดับการจัดการเรียนรู้ STEM EDUCATION ในการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนท้องถิ่น”
นิทรรศการและถอดบทเรียน “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทย และการยกระดับการจัดการเรียนรู้ STEM EDUCATION ในการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนท้องถิ่น” ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม วันที่ 28 สิงหาคม 2562

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2562,14:32   อ่าน 189 ครั้ง