ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
English Week
     ระหว่างวันที่ 13 – 23 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรม “English Week” โดยมีกิจกรรมการแข่งขันเสริมทักษะ ดังนี้ การแข่งขันการเขียนตามคำบอก (Spelling Bee), การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Dictionary Competition), ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (General Knowledge Quiz) และประกวดร้องเพลง (Singing Contest)

โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,06:10   อ่าน 161 ครั้ง