ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัตถุประสงค์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ​สถานศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​และผู้ปกครองมาร่วมตักบาตร​ข้าวสารอาหาร​แห้งและร่วมพิธีเปิด​ ในวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับความเมตตาจากพระวิทยากรจากมหาวิทยาลัย​มหามกุฎราชวิทยาลัย​ วิทยาเขตร้อยเอ็ด​
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,21:08   อ่าน 429 ครั้ง