ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การติดตาม นิเทศการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 26 ปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นายอภิชาติ เข็มพิลา, ดร.กรนันท์ วรรณทวี และ นส.อิทธิ์ณณัฐฐ์ นันแก้ว ศึกษานิเทศก์จาก สพม.เขต 26 ได้ออกมานิเทศและติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกัลยานมิตร


โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,01:58   อ่าน 126 ครั้ง