ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
งานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันกำเนิดลูกเสือไทย ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นมาแล้วเป็นระยะเวลา 108 ปี ซึ่งโรงเรียนได้นำคณะลูกเสือ-เนตรนารี  เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันดังกล่าว

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,10:49   อ่าน 229 ครั้ง