ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแข่งขันเซียนเขียนคล่อง การแต่งกลอนสุภาพ การวาดภาพหัวข้อพระอภัยมณี/ต้านยาเสพติด การคัดลายมือ และการอ่านทำนองเสนาะ รวมไปถึงการจัดนิทรรศการการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานท่านสุนทรภู่ นอกจากนี้ยังมีการเดินรณรงค์ต้านยาเสพติดเนื่องในวันต้านยาเสพติด ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลดงใหญ่ และประชาชนภายในตำบลอีกด้วย

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2562,18:45   อ่าน 359 ครั้ง