ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์/การตั้งครรถ์เมื่อไม่พร้อม
วันที่ 20 มิ.ย.62 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลองค์ใหญ่ได้จัดอบรมภายใต้โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมรับความรู้ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ให้ความรู้จากโรงพยาบาลวาปีปทุม

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2562,18:39   อ่าน 57 ครั้ง