รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พิทยา วิรูวรรณ (พีท)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น :
อีเมล์ : phitthayawir@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ไทยการ์เม้นท์
ตำแหน่ง : HCM
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 50/3 หมู่ 4 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ม.ค. 2563,14:14 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.94.72


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล